Choroba gazowa ryb oraz sposoby jej leczenia

Tematy dotyczące choroby ryb Choroba gazowa

Choroba gazowa

1. Opis ogólny

Podstawowym źródłem tlenu w wodzie jest powietrze atmosferyczne - tlen (i inne gazy w nim zawarte) przenika do powierzchniowych warstw wody do momentu osiągnięcia odpowiedniego stopnia nasycenia (do osiągnięcia równowagi). Ilość gazu, która rozpuszcza się w cieczy jest proporcjonalna do ciśnienia tego gazu (w danej temperaturze). Zmiana ciśnienia powoduje, że ilość gazu w atmosferze oraz ilość gazu w cieczy dąży cały czas do równowagi. Zmniejszenie ciśnienia atmosferycznego lub jego zwiększenie powoduje, że stopień nasycenia wody gazami także ulega zmianie (aż oba ciśnienia wyrównają się) - zmiana ta jest jednak stopniowa, a różnica ciśnień pomiędzy oba ośrodkami niewielka (zjawisko to nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla ryb).

Drugim źródłem tlenu w wodzie są procesy fotosyntezy, przy czym ilość wydzielanego tlenu przez rośliny jest proporcjonalna do ich zdolności do przemiany dwutlenku węgla oraz wody na związki potrzebne do własnych celów. Stworzenie sprzyjających warunków (jaskrawe oświetlenie o czerwonym widmie lub duże nasłonecznienie) oraz pojawienie się dodatkowych organizmów zielonych (mchy, glony) zwiększa intensywność fotosyntezy. To z kolei może prowadzić do przesycenia wody w tlen, a co za tym idzie znacznego zwiększenia jej ciśnienia. W tym momencie nadmiarowe ciśnienie będzie uwalniane do atmosfery, a ponieważ różnica ciśnień pomiędzy ośrodkami (woda-powietrze) jest duża, a redukcja gwałtowna, to gaz wydobywa się z wody w postaci bąbelków.

W tym samym czasie redukcja ciśnienia następuje także w krwiobiegu ryby - wyrównanie ciśnień między wodą przepływającą przez jej skrzela a krwią (ciśnienie krwi jest wyższe niż wody). Ponieważ zdarzenie ma charakter gwałtowny, uwalniane gazy (głównie azot) wytwarzają pęcherze, które z kolei blokują naczynia krwionośne, gromadzą się w tkankach i płynach ustrojowych. W tym momencie mówimy o chorobie gazowej ryb (jest to tylko jedna z możliwych przyczyn zmiany ciśnienia wody w akwarium). 

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana czynnikami środowiskowymi.

3. Przyczyna

Przyczyną choroby gazowej jest gwałtowna zmiana ciśnienia krwi u ryby.

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi choroby gazowej

 • bogata obsada w organizmy zielone (rośliny, glony, mchy) połączona ze sprzyjającymi warunkami do intensywnej fotosyntezy tych organizmów
 • nadmierne zużycie tlenu przez zalegającą, rozkładającą się materię organiczną oraz nieoświetlone rośliny w niedotlenianym dodatkowo zbiorniku (w przypadku, gdy wcześniej zbiornik był silnie oświetlony)
 • gwałtowne podwyższenie temperatury wody (wraz ze wzrostem temperatury wody spada stopień nasycenia jej gazami - maleje ciśnienie tych gazów)
 • stosowanie do napełnienia akwarium wody bieżącej, która nie została pozostawiona w celu wyrównania ciśnień (między powietrzem a wodą wodociągową)
 • nieumiejętne stosowanie napowietrzacza wody (nieodpowiednie dopasowanie napowietrzania do warunków panujących w akwarium - ilości ryb, roślin itp.)

5. Objawy

 • płochliwość, ukrywanie się
 • ociężałe ruchy
 • brak apetytu
 • pływanie pod powierzchnią wody
 • opuchnięte oczy
 • szybkie ruchy pokrywami skrzelowymi
 • apatia
 • nadmierne wydzielanie śluzu, pęcherze na skórze
 • obrzęki ciała
 • utrata równowagi

6. Metody leczenia choroby gazowej

Po stwierdzeniu choroby należy jak najprędzej wyeliminować czynnik ją powodujący, a ryby przenieść do oddzielnego zbiornika z odstaną wodą, nasyconą w 100% tlenem (stężenie tlenu w wodzie powinno wynosić 14,6mg/l). Akwarium główne natomiast pozostawiamy do wyrównania ciśnień między powietrzem atmosferycznym, a gazami nasyconymi w wodzie. W przeciągu kilku dni wszystkie objawy choroby gazowej powinny ustąpić u naszych podopiecznych, chyba że zmiany w organizmie są zbyt zaawansowane (np. uszkodzenie skrzeli). Wówczas takie osobniki poddajemy eutanazji. Po tym okresie możemy przenieść ryby z powrotem do akwarium głównego i zastosować odpowiednie preparaty witaminowe oraz uzdatniające wodę w celu wzmocnienia ich układu odpornościowego (np. Tetra AquaSafe, Aqua Art Safe Water, Sera Aquatan, Tetra Vital, Tropical Multimineral itp.). 

7. Uwagi dotyczące tej choroby

 • Choroba gazowa u ryb występuje tylko wtedy, gdy następuje zbyt szybkie wyrównywanie ciśnień między krwią ryby (duże ciśnienie) a otoczeniem (niskie ciśnienie). W tym przypadku jest ona podobna do choroby dekompresyjnej u ludzi.
 • Choroba gazowa nazywana jest także chorobą bąbelkową.

8. Zapobieganie

 • unikanie gwałtownych zmian temperatury wody, jej oświetlenia i stopnia nasycenia gazami (stężenia tlenu)
 • właściwa aklimatyzacja nowo zakupionych ryb (stopniowe wyrównywanie ciśnień między wodą z worka a powietrzem atmosferycznym)
 • do napełniania zbiorników oraz częściowych podmian wody stosujemy tylko odstałą ciecz (nigdy prosto z wodociągu)
 • stosowanie optymalnej ilości roślin, unikanie nadmiernego porostu glonów oraz systematyczne czyszczenie zbiornika z zalegającej materii organicznej

9. Linki zawierające dodatkowe informacje na temat choroby gazowej

/div

Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry 49
Nieaktualny 0
Za mało informacji 3
Niezrozumiały 4
Nieprawidłowe informacje 0
A co ty sądzisz o tym artykule?


Twój Komentarz (nie jest wymagany ale jest mile widziany).
Jeśli uważasz, że czegoś brakuje w tym artykule lub można by go wzbogacić o dodatkowe informacje to prosimy o wypełnienie poniższego pola..

arrow_upward