Domowe Akwarium Pl

Napowietrzanie wody w akwarium - techniki popularnie stosowane

Źródłem tlenu w wodzie jest tlen doprowadzony z powietrza atmosferycznego (proces dyfuzji gazów między ośrodkami woda-powietrze powodujący natlenienie powierzchniowe) oraz procesy fotosyntezy, które zachodzą tylko w obecności światła (przy jego braku rośliny pobierają tlen z wody). Rozpuszczalność tlenu w wodzie zależy od kilku parametrów. Są to:

Jeżeli tlen rozpuszczony w wodzie znajduje się w równowadze z tlenem występującym w atmosferze mówimy o stuprocentowym nasyceniu wody tlenem. Należy także pamiętać, że układ woda-powietrze zawsze dąży do równowagi zawartości rozpuszczonego tlenu w wyniku jego zużycia i dostarczania.

O deficycie tlenu mówimy wówczas, gdy istnieje różnica między stężeniem tlenu w stanie nasycenia w danych warunkach (przy tej samej temperaturze i ciśnieniu), a jego rzeczywistą zawartością w wodzie.

O przesyceniu wody tlenem i innymi gazami mówimy, gdy stężenie rozpuszczonego tlenu w wodzie jest większe niż w atmosferze (przy takiej samej temperaturze i ciśnieniu). Zjawisku temu sprzyja gwałtowny wzrost temperatury lub spadek ciśnienia oraz wzmożone procesy fotosyntezy. Jego skutkiem jest choroba gazowa (bąbelkowa) ryb - przesycenie wody już o 30% powoduje ich śnięcie.

Skutki niedotlenienia zbiorników powodują:

Dodatkowe napowietrzanie w akwarium stosujemy, gdy zaobserwujemy, że nasze ryby przebywają większość czasu bezpośrednio pod zwierciadłem wody i wyeliminowaliśmy inne możliwe przyczyny tego stanu oraz w przypadkach sporej obsady w stosunku do niewielkiej ilości roślin.

Ogólnie mówiąc napowietrzanie dodatkowymi urządzeniami akwarystycznymi jest to sztucznie wywołany proces, który ma na celu wprowadzenie tlenu do cieczy oraz wyrównanie jego stężenia w każdym punkcie. Dodatkowo wprowadzony tlen przyczynia się do usunięcia niepożądanych gazów z wody (np. tlenek węgla) oraz bierze udział w częściowym utlenianiu zanieczyszczeń.

Na efektywność przewietrzania wody wpływają:

W akwarium dodatkowe napowietrzanie odbywa się przez użycie:

Przy wyborze sprzętu powinniśmy zwrócić uwagę na  następujące parametry: