Napowietrzanie wody w akwarium - techniki popularnie stosowane

Źródłem tlenu w wodzie jest tlen doprowadzony z powietrza atmosferycznego (proces dyfuzji gazów między ośrodkami woda-powietrze powodujący natlenienie powierzchniowe) oraz procesy fotosyntezy, które zachodzą tylko w obecności światła (przy jego braku rośliny pobierają tlen z wody). Rozpuszczalność tlenu w wodzie zależy od kilku parametrów. Są to:

 • stosunek powierzchni zbiornika do całej masy wody w nim zawartej - im większa powierzchnia zwierciadła wody, tym łatwiejsze rozpuszczanie tlenu w wodzie
 • stopień wzburzenia warstw powierzchniowych wody - przepływ dynamiczny wody (falowanie, kaskady) zwiększa skuteczność natleniania wody (ułatwia nasycenie tlenem wody w każdym jej punkcie) w porównaniu ze statycznymi zbiornikami
 • głębokość zbiornika - w głębokich zbiornikach przy dnie ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie jest mniejsza ze względu na zużywanie go przez materię organiczną zalegającą dno
 • czas potrzebny na osiągnięcie równowagi między stężeniami tlenu w wodzie a powietrzem atmosferycznym
 • temperatura wody - wraz ze wzrostem temperatury wody maleje rozpuszczalność tlenu w wodzie oraz w wyższych temperaturach zwiększa się szybkość procesów biochemicznych zużywających tlen
 • ciśnienie otoczenia - spadek ciśnienia przyczynia się do zmniejszania rozpuszczalności tlenu w wodzie
 • natężenie fotosyntezy - jest ściśle zależne od intensywności światła, zawartości dwutlenku węgla w wodzie oraz temperatury wody (w sprzyjających warunkach stężenie rozpuszczonego tlenu w wodzie może wzrosnąć o około 1 mg/l)
 • zasolenie zbiornika - wzrost zasolenia zbiornika powoduje, że rozpuszczalność tlenu maleje
 • substancje zalegające w powierzchniowych warstwach wody skutecznie hamujące procesy wymiany gazów pomiędzy dwoma ośrodkami woda-powietrze - np. oleje, błona białkowa

Jeżeli tlen rozpuszczony w wodzie znajduje się w równowadze z tlenem występującym w atmosferze mówimy o stuprocentowym nasyceniu wody tlenem. Należy także pamiętać, że układ woda-powietrze zawsze dąży do równowagi zawartości rozpuszczonego tlenu w wyniku jego zużycia i dostarczania.

O deficycie tlenu mówimy wówczas, gdy istnieje różnica między stężeniem tlenu w stanie nasycenia w danych warunkach (przy tej samej temperaturze i ciśnieniu), a jego rzeczywistą zawartością w wodzie.

O przesyceniu wody tlenem i innymi gazami mówimy, gdy stężenie rozpuszczonego tlenu w wodzie jest większe niż w atmosferze (przy takiej samej temperaturze i ciśnieniu). Zjawisku temu sprzyja gwałtowny wzrost temperatury lub spadek ciśnienia oraz wzmożone procesy fotosyntezy. Jego skutkiem jest choroba gazowa (bąbelkowa) ryb - przesycenie wody już o 30% powoduje ich śnięcie.

Skutki niedotlenienia zbiorników powodują:

 • choroby ryb i innych organizmów
 • zakwit glonów (głównie sinic)
 • obumieranie roślinności na skutek wzrostu makroelementów i mikroelementów
 • wzmożenie procesów denitryfikacji, amonifikacji (na skutek tworzenia warunków beztlenowych w martwej materii organicznej zalegającej dno)

Dodatkowe napowietrzanie w akwarium stosujemy, gdy zaobserwujemy, że nasze ryby przebywają większość czasu bezpośrednio pod zwierciadłem wody i wyeliminowaliśmy inne możliwe przyczyny tego stanu oraz w przypadkach sporej obsady w stosunku do niewielkiej ilości roślin.

Ogólnie mówiąc napowietrzanie dodatkowymi urządzeniami akwarystycznymi jest to sztucznie wywołany proces, który ma na celu wprowadzenie tlenu do cieczy oraz wyrównanie jego stężenia w każdym punkcie. Dodatkowo wprowadzony tlen przyczynia się do usunięcia niepożądanych gazów z wody (np. tlenek węgla) oraz bierze udział w częściowym utlenianiu zanieczyszczeń.

Na efektywność przewietrzania wody wpływają:

 • temperatura wody - ze wzrostem temperatury maleje rozpuszczalność tlenu w wodzie
 • wielkość pęcherzyków powietrza - im większe, tym ilość dostarczanego tlenu maleje i gorsze jest jego wykorzystanie
 • ruch wody - wymusza dłuższą drogę pęcherzyka oraz wyrównuje stężenie tlenu w każdym punkcie zbiornika
 • długość drogi pęcherzyka - im jest większa, tym jest więcej czasu, aby tlen przeniknął do wody
 • przepuszczalność warstwy powierzchniowej - jeżeli jest zablokowana (np. wystąpieniem błony białkowej), to przenikanie tlenu jest znacznie ograniczone

W akwarium dodatkowe napowietrzanie odbywa się przez użycie:

 • dodatkowych roślin (napowietrzanie naturalne)
 • filtrów z funkcją dodatkowego napowietrzania lub przez odpowiednie ustawienie jego wylotu
 • deszczownicy (służy głównie do wzburzania powierzchni wody)
 • pompki membranowej (brzęczyka) - pompy tłoczącej powietrze za pomocą membrany
 • pompki tłokowej - powietrze pompowane jest przez poruszający się tłok w cylindrze
 • turbiny napowietrzającej - powietrze pompowane jest za pomocą wirnika
 • kostki lub kurtyny napowietrzającej - elementy dodatkowe, które rozbijają doprowadzony strumień powietrza

Przy wyborze sprzętu powinniśmy zwrócić uwagę na  następujące parametry:

 • wydajność [l powietrza/h]
 • moc [W]
 • maksymalna wysokość podnoszenia [m]
 • maksymalna pojemność zbiornika, jaką może obsłużyć [l]
 • możliwość regulacji wydajności
 • liczba wylotów powietrza
 • liczba membran
Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry 86
Nieaktualny 2
Za mało informacji 28
Niezrozumiały 4
Nieprawidłowe informacje 4
A co ty sądzisz o tym artykule?


Twój Komentarz (nie jest wymagany ale jest mile widziany).
Jeśli uważasz, że czegoś brakuje w tym artykule lub można by go wzbogacić o dodatkowe informacje to prosimy o wypełnienie poniższego pola..

arrow_upward