Domowe Akwarium Pl

Regulacja temperatury wody w akwarium

W akwarium utrzymanie stałej temperatury nie dotyczy jedynie wody znajdującej się w nim, ale także podłoża oraz powietrza nad lustrem wody. Ryby wszakże są zwierzętami zmiennocieplnymi (przystosowują się do temperatury otoczenia), ale przekroczenie pewnych granic (optymalnych temperatur) odbija się na ich zdrowiu. Dla ryb ciepłolubnych optymalna temperatura wynosi 22-28ºC, stąd konieczność podgrzewania wody (średnio temperatura pokojowa wynosi 18-21ºC). Dla ryb zimnolubnych (w tym krajowych) optymalna temperatura nie przekracza 20ºC, a w okresie zimowym nie powinna przekraczać 5ºC. Do ogrzewania akwarium stosujemy grzałki.

Dobór odpowiedniej grzałki

Odpowiednią grzałkę do naszego akwarium dobieramy na podstawie parametru grzania, jakim jest jej moc. Na dobór grzałki o właściwej mocy ma wpływ przede wszystkim wielkość zbiornika, ale istotnymi czynnikami są także: zastosowanie lub nie przykrycia akwarium (odpowiednia pokrywa może stanowić doskonałą izolację cieplną), rodzaj ogrzewania pomieszczenia, w którym będzie znajdowało się akwarium (posiadając ciągłe ogrzewanie centralne, tylko nieznacznie dogrzewamy akwarium), zastosowanie lub nie termoregulatora. Dla małych i średnich akwariów (do 80 litrów) przyjmuje się zasadę, że każdy 1 litr wody powinien być ogrzewany 1 W. Dla dużych zbiorników zastosowanie ma przelicznik: na 1 litr wody 0,5 W mocy.

Rodzaje ogrzewania akwarium