Domowe Akwarium Pl

Polityka prywatności i informacje o plikach cookies

Polityka prywatności

Dane osobowe pozyskiwane przez serwis domowe-akwarium.pl

Serwis poświęcony akwarystyce domowe-akwarium.pl realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach w następujący sposób:

Dodatkowo użytkownik powinien mieć na uwadze, że sam publikuje pewne treści (blog, galeria), które są uważane za „publicznie dostępne”, ponieważ zostaną zaindeksowane przez wyszukiwarki i archiwa internetowe.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Serwis domowe-akwarium.pl zbiera dane podawane dobrowolnie przez użytkowników, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody poprzez zaakceptowanie Regulaminu serwisu oraz jego Polityki Prywatności.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z dodatkowych funkcji oferowanych przez serwis, jak: dodawanie bloga, dodawanie galerii, dodawanie ogłoszenia, komentowanie, a także korzystanie z formularza kontaktowego serwisu.

Podawane dane osobowe są przetwarzane w celach:

Udostępnianie danych osobowych

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Również w przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywaniu pewnych funkcji robotom internetowym, serwis stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji administrator serwisu może ujawnić Google LLC adres IP.

Serwis domowe-akwarium.pl informuje, że zbierane, gromadzone i przetwarzane dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane podmiotom trzecim, a przekazywane są tylko tym podmiotom i w takim celu oraz zakresie, jakie zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Okres przechowywania i archiwizowania danych osobowych

Serwis domowe-akwarium.pl przechowuje dane osobowe użytkowników do czasu wniesienia pisemnego żądania na ich usunięcie. Zgłoszenia można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@domowe-akwarium.pl

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Serwis akwarystyczny domowe-akwarium.pl gwarantuje każdemu użytkownikowi, którego dane osobowe zostały pobrane, spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj:

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych następuje na pisemne żądanie użytkownika. Zgłoszenia można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@domowe-akwarium.pl

Każdy użytkownik, który powierzył swoje dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sposób kontaktu z użytkownikiem

Serwis kontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem:

Informacja o plikach cookies

Serwis domowe-akwarium.pl stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia serwery mogą odczytać.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Informujemy równocześnie, że każdy użytkownik naszego serwisu posiada prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą – w tym nieotrzymywania plików cookie. W tym celu musi odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, z której korzysta. Uprzedzamy jednak, że wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.

Aby zarządzać plikami cookie w przeglądarce należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów przeglądarek:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry