Domowe Akwarium Pl

Odpowiednie ustawienie akwarium w pomieszczeniu

Przy wyborze miejsca ustawienia akwarium bierzemy pod uwagę różne czynniki. Poniżej postaram się przybliżyć ich wpływ na życie w akwarium oraz wygodę obsługi.

Bezpieczeństwo akwarium przy wyborze jego ustawienia

Wybierz miejsce ostateczne dla akwarium

Wybór miejsca ustawienia akwarium powinien być ostateczny, przenoszenie zagospodarowanego i napełnionego akwarium jest uciążliwe i może spowodować pęknięcie jego ścian.

Bez drgań i wstrząsów

Miejsce powinno być bezpieczne, wolne od wstrząsów i drgań, nie narażone na potrącanie, nie powinno się znajdować w miejscu zabaw dzieci.

Stabilne akwarium

Akwarium należy ustawić stabilnie na płaskiej i równej powierzchni – pod dno zaleca się podłożyć płytę styropianową, warstwę filcu lub innego materiału izolującego ewentualne wstrząsy, akwaria ramowe ustawia się na listwach drewnianych.

Wytrzymała podstawa

Ustawiając akwarium należy uwzględnić wytrzymałość podstawy – powinna być ona trzykrotnie większa od ciężaru zbiornika (jeśli zbiornik waży 100kg podstawa musi wytrzymać 300kg)

Ciężar akwarium

Ciężar akwarium obliczymy ze wzoru:
Waga pustego zbiornika [kg] + waga wody [kg] = ciężar całkowity zbiornika [kg]

Ponieważ 1 litr wody waży około 1 kg, wagę wody zawartej w zbiorniku obliczymy wg wzoru:

Długość [cm] * szerokość [cm] * wysokość [cm] /1000 = waga wody [kg]

Dostęp do mediów

Gniazdko elektryczne

Akwarium powinno znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego. Najlepiej jak przewody podłączone są bezpośrednio do gniazdka i nie zwisają dotykając podłogi. Jeśli zainstalowany jest przedłużacz z rozgałęzieniem to nigdy nie powinien znajdować się on na podłodze. Należy zamocować go do ścian szafki na której stoi akwarium. Zabezpieczy to przed ryzykiem porażenia prądem w razie wycieku wody z akwarium lub jego uszkodzenia.

Kran ze świeżą wodą

Dobrze jest gdy akwarium znajduje się blisko źródła wody, co umożliwi łatwe dostarczenie świeżej wody do akwarium i ułatwi okresowe częściowe wymiany wody.

Odpływ zużytej wody

Bliskość miejsca gdzie można wylać zużytą wodę ułatwi nam obsługę okresowej wymiany wody. Dodatkowo można gumowym wężem usunąć co jakiś czas muł z dna bezpośrednio do odpływu ścieków co zaoszczędzi nam bieganie z wiadrem po domu.

Wpływ czynników zewnętrznych na życie w Akwarium

Słońce

Akwarium powinno być usytuowane z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Pod wpływem słońca w wodzie mogą wystąpić niekorzystne zmiany chemiczne, mogą następować zbyt gwałtowne wahania temperatury wody między dniem i nocą, promienie również przyspieszają wzrost glonów na szybach

Przeciągi

Umiejscowienie akwarium w miejscu gdzie często występują przeciągi schładzające ścianki akwarium, może prowadzić do gwałtownych zmian temperatury i zaszkodzić naszym akwariowym ulubieńcom.