Przygotowanie wody do akwarium - zasady

Samopoczucie oraz zdrowie ryb i roślin są w dużej mierze uzależnione od jakości stosowanej wody. Wiadomo jest, że im skład wody w akwarium jest bardziej zbliżony do naturalnych warunków życia naszych ryb, tym korzystniej i łatwiej będzie przebiegała ich hodowla.

Najistotniejszymi parametrami wody, które możemy kontrolować.

  • Temperatura wody – należy pamiętać, że zanim wpuścimy ryby do akwarium woda musi być podgrzana do optymalnej temperatury dla wszystkich gatunków ryb i roślin, które będą się w nim znajdowały. Przeciętna temperatura dla wszystkich ryb i roślin wynosi 22-24ºC.
  • Odczyn wody pH – określa wartość stężenia jonów wodorowych w roztworze elektrolitu, mierzona jest ona współczynnikiem pH. Odczyn obojętny oznacza pH=7 (chemicznie czysta woda), pH powyżej tej wartości oznacza odczyn zasadowy wody, poniżej tej wartości odczyn kwaśny. Dopuszczalny odczyn wody dla ryb akwariowych powinien znajdować się w przedziale 6-8 (od lekko kwaśnego do lekko zasadowego), jednak większość ryb preferuje odczyn obojętny.
  • Twardość wody – rozróżniamy twardość ogólną wody (całkowita zawartość soli wapnia i magnezu), na którą składaj się twardość nieprzemijająca i twardość przemijająca. Twardość nieprzemijająca (trwała) to sole magnezu i wapnia w postaci siarczanów, chlorków, azotanów i innych. Twardość przemijająca (nietrwała) to sole magnezu i wapnia w postaci węglanów lub wodorowęglanów (twardość ta jest nietrwała termicznie). Dla większości roślin wystarczy woda twarda lub średnio twarda, natomiast wielu rybom, zwłaszcza do tarła, potrzebna jest woda miękka.

Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki wody łatwo domyśleć się, że woda wodociągowa nie jest zbyt korzystna dla naszych ryb akwariowych. Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że im bardziej woda z kranu została uzdatniona, tym jest uboższa w substancje odżywcze, które dla ryb i roślin są niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Dlatego taką wodę należy odpowiednio przygotować.

Zasady przygotowania wody do akwarium

Zanim wodę wlejemy do akwarium należy ją odstać od kilkunastu godzin do doby - przyczyniają się do tego gazy uzdatniające, które są trujące dla ryb: chlor, fluor, itp. Oczywiście gazy te można neutralizować specjalnymi preparatami przeznaczonymi do tego celu, jak np. tiosiarczan sodu do neutralizacji chloru.

Coraz częściej woda wodociągowa uzdatniana jest chloroaminami (związki zawierające chlor i amoniak), które są bardziej kłopotliwe do zneutralizowania (zwłaszcza amoniak). W tym przypadku można zastosować m.in. filtrację przez węgiel aktywowany, filtrację biologiczną (tylko w przypadku zastosowania jednocześnie tiosiarczanu sodu) lub gotowe preparaty chemiczne.

Twardość wody, tą nietrwałą, można zneutralizować poprzez przegotowanie wody lub wymieszanie z wodą destylowaną (przy czym należy uwzględnić fakt, że woda destylowana pozbawiona jest wszelkich soli mineralnych). Tą trwałą neutralizujemy poprzez zastosowanie odpowiednich wymienników jonowych lub środków chemicznych dostępnych na rynku.

Jeżeli mamy wątpliwości, co do jakości przygotowanej wody, możemy przeprowadzić łatwy test biologiczny. Mianowicie po napełnieniu akwarium umieszczamy w nim rozwielitki na jedną dobę. Jeżeli przeżyją, woda jest odpowiednia dla ryb.

Napełniając zbiornik nie należy wlewać wody bezpośrednio na dno ani po szybie (strumień wody zepsuje uprzednio przygotowaną kompozycję naszego podłoża oraz może uszkodzić rośliny) – strumień wody najlepiej jest kierować na otwartą dłoń lub płaskie naczynie położone na podłożu.

Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry 72
Nieaktualny 2
Za mało informacji 61
Niezrozumiały 8
Nieprawidłowe informacje 1
A co ty sądzisz o tym artykule?


Twój Komentarz (nie jest wymagany ale jest mile widziany).
Jeśli uważasz, że czegoś brakuje w tym artykule lub można by go wzbogacić o dodatkowe informacje to prosimy o wypełnienie poniższego pola..

arrow_upward