Domowe Akwarium Pl

Choroba kwasowa ryb oraz sposoby leczenia

Tematy dotyczące choroby ryb Choroba kwasowa

Choroba kwasowa

1. Opis ogólny

Choroba ta wywołana jest przez spadek odczynu wody poniżej poziomu 5. Do zdarzenia tego może dojść gwałtownie (bezpośredni skok o kilka oczek) lub na przestrzeni dłuższego czasu (skok pH jest stopniowy). W pierwszym przypadku ryby zazwyczaj od razu zaczynają dziwnie się zachowywać i sygnalizować niepokojące oznaki. W przypadku drugim objawy choroby mogą się pojawić dopiero po dłuższym czasie lub tylko w przypadku, gdy wpuszczamy do akwarium nowe ryby albo trzymamy w nim już wiekowych pupili o osłabionym systemie odpornościowym (pozostałe ryby mogą się w pewnym stopniu przystosować do nowych warunków). Najczęstszymi objawami choroby kwasowej są problemy ryb z oddychaniem. Powodem tego jest stopniowa degradacja skrzeli oraz bezpośredni wpływ pH na wysycenie hemoglobiny tlenem. Obniżenie odczynu powoduje ograniczenie wiązania tlenu z wody, a co za tym idzie jego transportu wraz z krwią. Jednocześnie zmniejszenie stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem przyczynia się do wzrostu prężności dwutlenku węgla we krwi (zatrucie dwutlenkiem węgla jest bezpośrednią przyczyną ewentualnych zgonów ryb).

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana czynnikami środowiskowymi.

3. Przyczyna

Przyczyną choroby kwasowej jest obniżenie odczynu wody (pH).

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi choroby kwasowej

5. Objawy

6. Metody leczenia choroby kwasowej

Po stwierdzeniu zbyt niskiego pH w naszym akwarium podstawowym zadaniem jest wyeliminowanie przyczyny, która ten stan spowodowała (np. usunięcie zalegającej materii organicznej). Następnie po dokładnym sprawdzeniu wszystkich parametrów wody (głównie pH, twardość wody, azotany, azotyny i amoniak) podmieniamy systematycznie jej część (około 1/3) bez konieczności usuwania ryb. Po każdej podmianie przeprowadzamy kontrolę odczynu wody oraz pozostałych jej parametrów, a podczas całego procesu intensywnie ją przewietrzamy. Woda, na którą podmieniamy powinna mieć odczyn obojętny (pH=7). Ponieważ układ odpornościowy naszych ryb mocno osłabł, wskazane jest zastosowanie odpowiednich preparatów witaminowych i uzdatniających wodę (np. Tetra AquaSafe, Aqua Art Safe Water, Sera Aquatan, Tetra Vital, Tropical Multimineral itp.). Wodę w zbiorniku możemy też zalkalizować poprzez wprowadzenie wapiennych elementów dekoracyjnych (pamiętamy jednak, żeby tego typu operacje przeprowadzać z umiarem). W przypadku uszkodzenia skrzeli ryb osobniki te poddajemy eutanazji.

7. Uwagi dotyczące tej choroby

8. Zapobieganie

9. Linki zawierające dodatkowe informacje na temat choroby kwasowej