Kostioza - metody leczenia choroby

Tematy dotyczące choroby ryb Kostioza – Ichtiobodoza

Kostioza – Ichtiobodoza

1. Opis ogólny

Choroba wywołana przez wiciowce. Wyróżnia się dwa gatunki atakujące ryby, ale to Ichthyobodonecatrix jest najczęstszą przyczyną. Pasożyt jest niewidoczny gołym okiem. Za pomocą przyssawki przytwierdza się do skóry, promieni płetw lub skrzeli gospodarza i żywi się zawartością komórek naskórka, w których się zagnieżdża. W odpowiednich warunkach rozmnaża się bardzo szybko (bezpłciowy podział na pół) prowadząc do śmierci żywiciela. Szybkość namnażania zależy od temperatury oraz odczynu wody. Najbardziej sprzyjające warunki występują przy temperaturze 25-28°C i pH=4,5-6,0. Pasożyt bez gospodarza przeżywa do kilku godzin. Atakuje głównie narybek, z reguły natomiast dorosłe osobniki są jego nosicielami.

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana przez pasożyty.

3. Przyczyna Kostiozy – Ichtiobodozy

Przyczyną Kostiozy są Wiciowce z rodzaju Ichthyobodo.

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi Kostiozy – Ichtiobodozy

 • stres
 • zła jakość wody
 • przerybianie zbiornika
 • osłabienie odporności ryby
 • inna choroba (pasożyt może wywołać zakażenie wtórne)

5. Objawy

 • nadprodukcja śluzu
 • blednięcie kolorów – pojawienie się mleczno szarawego nalotu
 • ocieranie się ryb o przedmioty
 • brak apetytu
 • chwiejne pływanie
 • skrzela pokryte śluzem (gdy pasożyt je zaatakuje)
 • trudności z oddychaniem (gdy pasożyt zaatakuje skrzela)
 • przekrwienia skóry, a nawet otwarte rany

6. Metody leczenia Kostiozy – Ichtiobodozy

Sposób leczenia w znacznym stopniu zależy od stopnia zaawansowania choroby. Leczenie przeprowadzamy dla wszystkich mieszkańców akwarium w osobnym zbiorniku. Akwarium głównego nie trzeba odkażać, gdyż pasożyt bez gospodarza ginie do 24 godzin. Profilaktycznie można podnieść temperaturę wody do 32-34°C na okres dwóch dni.

6.1. Leczenie łagodnego do umiarkowanego stadium choroby

W tym stadium choroby nie występują przekrwienia czy otwarte rany na skórze. Gdy ryby nie mają uszkodzonych skrzeli, stosujemy wybrany jeden z poniższych zabiegów:

 • kąpiel w formalinie 38% - dodajemy 2 ml na 10l wody i moczymy ryby przez 30min;
 • kąpiel w trypaflawinie – podajemy 10mg (1ml) na litr wody i moczymy ryby do 2 dni;

Gdy podejrzewamy uszkodzenie skrzeli:

 • kąpiel w soli niejodowanej – krótkoterminowa do 20 min przez 7 dni (20g na litr wody), długoterminowa do kilku dni (4g na każdy litr wody).

6.2. Leczenie zaawansowanego stadium choroby

 • kąpiel w siarczanie miedzi - 0,2mg na każdy litr wody, moczymy ryby codziennie do 15-20 min przez minimum 4 dni.

 

Po zastosowaniu leków i wyzdrowieniu ryb, należy stopniowo usunąć go z wody podmieniając systematycznie jej część.

7. Uwagi dotyczące tej choroby

 • Pasożyt często spotykany w akwariach. W bardzo małych ilościach nie jest szkodliwy i nie wywołuje choroby (gdy ryby nie mają obniżonej odporności, mają właściwą dietę i dobrą jakość wody).
 • Pasożyt atakuje tylko osłabione ryby (przede wszystkim narybek) i szybko się rozmnaża prowadząc do śmierci zakażonych w przeciągu tygodnia.

8. Zapobieganie

 • kwarantanna nowych nabytków (również roślin) przez minimum 30 dni
 • profilaktyczne kąpiele dla nowych rybek
 • właściwa obsada zbiornika
 • odpowiednie parametry wody
 • unikanie stresowych dla ryb sytuacji

9. Linki zawierające dodatkowe informacje na temat Kostiozy – Ichtiobodozy

Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry 10
Nieaktualny 0
Za mało informacji 1
Niezrozumiały 0
Nieprawidłowe informacje 2
A co ty sądzisz o tym artykule?


Twój Komentarz (nie jest wymagany ale jest mile widziany).
Jeśli uważasz, że czegoś brakuje w tym artykule lub można by go wzbogacić o dodatkowe informacje to prosimy o wypełnienie poniższego pola..

arrow_upward