Domowe Akwarium Pl

Kostioza - metody leczenia choroby

Tematy dotyczące choroby ryb Kostioza – Ichtiobodoza

Kostioza – Ichtiobodoza

1. Opis ogólny

Choroba wywołana przez wiciowce. Wyróżnia się dwa gatunki atakujące ryby, ale to Ichthyobodonecatrix jest najczęstszą przyczyną. Pasożyt jest niewidoczny gołym okiem. Za pomocą przyssawki przytwierdza się do skóry, promieni płetw lub skrzeli gospodarza i żywi się zawartością komórek naskórka, w których się zagnieżdża. W odpowiednich warunkach rozmnaża się bardzo szybko (bezpłciowy podział na pół) prowadząc do śmierci żywiciela. Szybkość namnażania zależy od temperatury oraz odczynu wody. Najbardziej sprzyjające warunki występują przy temperaturze 25-28°C i pH=4,5-6,0. Pasożyt bez gospodarza przeżywa do kilku godzin. Atakuje głównie narybek, z reguły natomiast dorosłe osobniki są jego nosicielami.

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana przez pasożyty.

3. Przyczyna Kostiozy – Ichtiobodozy

Przyczyną Kostiozy są Wiciowce z rodzaju Ichthyobodo.

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi Kostiozy – Ichtiobodozy

5. Objawy

6. Metody leczenia Kostiozy – Ichtiobodozy

Sposób leczenia w znacznym stopniu zależy od stopnia zaawansowania choroby. Leczenie przeprowadzamy dla wszystkich mieszkańców akwarium w osobnym zbiorniku. Akwarium głównego nie trzeba odkażać, gdyż pasożyt bez gospodarza ginie do 24 godzin. Profilaktycznie można podnieść temperaturę wody do 32-34°C na okres dwóch dni.

6.1. Leczenie łagodnego do umiarkowanego stadium choroby

W tym stadium choroby nie występują przekrwienia czy otwarte rany na skórze. Gdy ryby nie mają uszkodzonych skrzeli, stosujemy wybrany jeden z poniższych zabiegów:

Gdy podejrzewamy uszkodzenie skrzeli:

6.2. Leczenie zaawansowanego stadium choroby

 

Po zastosowaniu leków i wyzdrowieniu ryb, należy stopniowo usunąć go z wody podmieniając systematycznie jej część.

7. Uwagi dotyczące tej choroby

8. Zapobieganie

9. Linki zawierające dodatkowe informacje na temat Kostiozy – Ichtiobodozy