Choroba spowodowana nieodpowiednią temperaturą wody

Tematy dotyczące choroby ryb spowodowanej nieodpowiednią temperaturą wody

Choroba spowodowana nieodpowiednią temperaturą wody

1. Opis ogólny

Jak powszechnie wiadomo ryby są kręgowcami zmiennocieplnymi. Oznacza to, że ich temperatura ciała zmienia się wraz z temperaturą otoczenia (czyli wody). Inaczej mówiąc ryby nie dysponują zdolnością do zatrzymywania ciepła, regulacji temperatury ciała oraz aktywności przemiany materii w stosunku do wahań temperatury otaczającego ją środowiska. W pewnych granicach ryby przystosowane są do zmian temperatury wody, ale zmiany te nie mogą następować gwałtownie (mamy do czynienia wówczas z tzw. szokiem termicznym).

Zbyt niska temperatura powoduje, że płyny ustrojowe ryby powoli krążą, a sama zainteresowana zapada w pewien stan odrętwienia - zaniechane zostaje żerowanie (w celu niedopuszczenia do wykrystalizowania się wody w organizmie, a w konsekwencji do zamarznięcia - przypadek skrajny w akwarium). Ryby nieprzystosowane do takich warunków (głównie tropikalne) ulegają przeziębieniu - ich układ odpornościowy ulega znacznemu osłabieniu. Ryby takie podatne są na wszelkie infekcje wtórne wywołane bakteriami, wirusami i pasożytami (np. bardzo powszechna infekcja pleśniawki). Wielokrotne skoki temperatury w dół prowadzą do poważniejszych konsekwencji (np. karłowacenie ryb, uszkodzenie skrzeli).

Zbyt wysoka temperatura powoduje znaczące zmiany osobowości ryby (tutaj bardziej narażone są ryby zimnolubne) - wywołuje u niej agresję, wzmożoną aktywność, wręcz nadpobudliwość. Skok temperatury już o 6°C poważnie upośledza układ krążenia i powoduje zatrucie toksynami. Również i ten przypadek bezpośrednio prowadzi do zakażeń wtórnych - przeważnie choroby gazowej, przyduchy.

Ryby znacznie lepiej znoszą niskie temperatury niż wysokie.

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana czynnikami środowiskowymi.

3. Przyczyna

Przyczyną choroby są gwałtowne wahania temperatury wody.

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi choroby

 • niestosowanie grzałek z termostatem
 • awaria urządzeń grzewczych
 • ustawienie akwarium w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi
 • nieznajomość wymagań poszczególnych gatunków ryb (podstawowych parametrów wody, w jakiej żyją)
 • podmienianie wody na znacznie cieplejszą lub chłodniejszą niż woda zawarta w zbiorniku
 • brak aklimatyzacji ryb po przyniesieniu ich ze sklepu zoologicznego (szok termiczny)

5. Objawy

 • niska temperatura wody:

          - zaprzestanie żerowania

          - sklejenie płetw

          - apatia, ociężałe, zwolnione ruchy

          - przebywanie pod powierzchnią wody lub w pobliżu grzałki

          - deformacje pokryw skrzelowych

 • wysoka temperatura wody

          - energiczne pływanie, nadpobudliwość, kołysanie

          - próby wyskoczenia z akwarium

          - zwiększenie agresji

          - utrata kolorów

          - zmętnienie oka

          - pojawienie się pęcherzy na skórze

6. Metody leczenia choroby

Po stwierdzeniu niewłaściwej temperatury wody należy ją zwiększyć/obniżyć stopniowo - około 1°C na godzinę (gwałtowne zmiany doprowadzą do szoku termicznego u ryby). Nie zapominamy o intensywnym przewietrzaniu wody. Następnie należy bezzwłocznie usunąć przyczynę zaistniałego stanu. Wskazane jest również zastosowanie odpowiednich preparatów witaminowych oraz uzdatniających wodę w celu wzmocnienia układu odpornościowego ryb (np. Tetra AquaSafe, Aqua Art Safe Water, Sera Aquatan, Tetra Vital, Tropical Multimineral itp.). 

7. Uwagi dotyczące tej choroby

 • W większości przypadków dopuszczalna dobowa różnica temperatur wody dla ryb (dobowe wahania temperatury) wynosi 2-4°C.
 • Gwałtowne wahania temperatury wody przyczyniają się do osłabienia układu odpornościowego ryb (zwłaszcza niska temperatura), a co za tym idzie do ich podatności na zakażenia wtórne (bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze).

8. Zapobieganie

 • nie ustawiamy akwarium na parapecie okna lub w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi
 • przeprowadzamy właściwą aklimatyzację ryb po zakupie celem uniknięcia szoku termicznego
 • systematycznie konserwujemy sprzęt akwarystyczny
 • wszelkich podmian wody dokonujemy tylko na identyczną, jak w zbiorniku (o takich samych parametrach)
 • przed zakupem danego gatunku zapoznajemy się z jego wymaganiami
Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry 46
Nieaktualny 0
Za mało informacji 6
Niezrozumiały 1
Nieprawidłowe informacje 1
A co ty sądzisz o tym artykule?


Twój Komentarz (nie jest wymagany ale jest mile widziany).
Jeśli uważasz, że czegoś brakuje w tym artykule lub można by go wzbogacić o dodatkowe informacje to prosimy o wypełnienie poniższego pola..

arrow_upward