Domowe Akwarium Pl

Plistoforoza choroba ryb i metody jej leczenia

Tematy dotyczące choroby ryb Plistoforoza

Plistoforoza

1. Opis ogólny

Chorobę wywołuje pierwotniak zarodnikowy (jednokomórkowe mikrosporidia). Spory w postaci cyst dostają się do organizmu drogą pokarmową (konsumpcja zakażonych ryb, bezkręgowców). W jelitach otoczki cyst rozpuszczają się, a zarodniki "wstrzykiwane" są do krwiobiegu za pomocą zakotwiczonej nici w ścianie jelita grubego. Zarodniki wraz z krwią przemieszczają się w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do dalszego rozwoju - najczęściej jest to tkanka mięśniowa. W miejscach docelowych pod wpływem kolejnych przemian powstają liczne spory tworzące torbiele (są rozproszone w tkankach między komórkami). Zainfekowane tkanki zaczynają zamierać powodując szaro białawe odbarwienia. Na zewnątrz wydostają się przez skórę (pękające owrzodzenia) lub po obumarciu gospodarza. Spory są bardzo wytrzymałe - bez żywiciela potrafią przetrwać nawet do 4 lat.

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana przez mikrosporidia (dawniej klasyfikowane jako grzyby).

3. Przyczyna

Przyczyną Plistoforozy jestjednokomórkowe organizmy Pleistophora hyphessobryconis.

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi Plistoforozy

5. Objawy

6. Metody leczenia Plistoforozy

Choroba jest nieuleczalna - leczenie jest nieskuteczne (otoczki torbieli odporne są na działanie antybiotyków). W przypadku zmagania się z tą infekcją ryby potencjalnie zdrowe przenosimy do oddzielnego zbiornika w celu obserwacji (ewentualnie można poddać je kąpielom dezynfekcyjnym i dalej obserwować), a osobniki z zaawansowanymi objawami poddajemy natychmiastowej eutanazji. Zbiornik główny, wraz z podłożem i wszystkimi elementami dekoracyjnymi poddajemy dezynfekcji.

7. Uwagi dotyczące tej choroby

8. Zapobieganie