Domowe Akwarium Pl

Przyducha - głód tlenowy oraz sposoby jego leczenia

Tematy dotyczące choroby ryb - Przyducha - głód tlenowy

Przyducha - głód tlenowy

1. Opis ogólny

Choroba jest spowodowana przez gwałtowne lub rozłożone w czasie obniżenie stężenia rozpuszczonego tlenu w wodzie poniżej granicznej wartości (zależy ona w znacznej mierze od warunków środowiskowych oraz gatunku ryby) - po przekroczeniu której następuje szybki zgon całej obsady zbiornika (średnio w ciągu doby).

Źródłem tlenu w wodzie jest powietrze atmosferyczne oraz fotosynteza. Przenikanie tlenu z atmosfery zachodzi tylko na powierzchni styku obu ośrodków - inaczej mówiąc, czym głębiej, tym mniejsze stężenie tlenu. Również przez wody stojące przenika znacznie mniej tlenu niż wody falujące (zwiększenie powierzchni dyfuzji = więcej tlenu w wodzie). Ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie ściśle zależy od ciśnienia oraz temperatury (ze wzrostem temperatury ilość rozpuszczonego tlenu maleje). W przypadku fotosyntezy ilość wydzielanego tlenu przez rośliny jest proporcjonalna do ich zdolności do przemiany dwutlenku węgla oraz wody na związki potrzebne do własnych celów (do tzw. zdolności asymilacji).

Konfigurując akwarium należy zawsze mieć na uwadze, aby bilans tlenowy (wydzielanie-pobieranie) był zawsze dodatni (przewaga wydzielania). Najwięcej tlenu w zbiorniku zużywają reducenci - bakterie rozkładające martwą materię organiczną (znajdujące się w podłożu oraz filtrach) i nieoświetlone rośliny (w tym momencie przeważa pobieranie przez nie tlenu nad jego produkcją).

2. Rodzaj choroby - typ

Jest to choroba wywołana czynnikami środowiskowymi.

3. Przyczyna choroby głód tlenowy

Przyczyną choroby jest gwałtowne zmniejszenie ilości rozpuszczonego tlenu w akwarium.

4. Okoliczności sprzyjające rozwojowi choroby

5. Objawy

6. Metody leczenia Przyduchy

Jeżeli choroba została zdiagnozowane we wczesnym stadium (żadna z ryb jeszcze nie zdechła), to należy wyeliminować główną przyczynę jej zaistnienia oraz zwiększyć napowietrzanie wody. W przypadku pierwszych śnięć przenosimy całą obsadę do osobnego zbiornika z odstaną i dobrze natlenioną wodą. W przeciągu kilku godzin (jeżeli nie nastąpiły trwałe uszkodzenia) ryby powinny dojść do siebie. Pamiętajmy jednak, że ich układ odpornościowy znacznie się osłabił. Dlatego wskazane jest zastosowanie odpowiednich preparatów witaminowych oraz uzdatniających wodę (np. Tetra AquaSafe, Aqua Art Safe Water, Sera Aquatan, Tetra Vital, Tropical Multimineral itp.). W zbiorniku głównym natomiast eliminujemy przyczyny powstałej dolegliwości u naszych pupili. Gdy sytuacja zostanie opanowana możemy przenieść rybki z powrotem do głównego akwarium.

7. Uwagi dotyczące tej choroby

8. Zapobieganie

9. Linki zawierające dodatkowe informacje na temat Przyduchy