Domowe Akwarium Pl

Europejskie akwarium zimnowodne odwzorowujące wody stojące

Biotop Europy

3. Europejskie akwarium zimnowodne odwzorowujące wody stojące

Wykaz ryb:

 • cierniczek Pungitius pungitius - długość ciała do 6 cm, pokarm żywy
 • ciernik (kolka) Gasterosteus aculeatus - długość ciała do 8 cm, tworzy luźne ławice, pokarm żywy
 • głowacz białopłetwy (pospolity) Cottus gobio - długość ciała do 15 cm, drapieżnik, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus - długość ciała do 15 cm, drapieżnik, gatunek denny, pokarm żywy i roślinny, znajduje się pod ochroną
 • jazgarz Gymnocephalus cernua - długość ciała do 20 cm, gatunek denny i stadny, pokarm żywy
 • jelec pospolity Leuciscus leuciscus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm żywy
 • kiełb pospolity Gobio gobio - długość ciała do 14 cm, , gatunek stadny, pokarm żywy i roślinny
 • koza pospolita Cobitis taenia - długość ciała do 12 cm, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • krąp Blicca bjoerkna - długość ciała do 30 cm, pokarm żywy i roślinny
 • lin Tinca tinca - długość ciała około 30 cm, pokarm żywy, wymiar ochronny 25 cm
 • muławka bałkańska Umbra krameri - długość ciała do 12 cm, pokarm żywy
 • piskorz Misgurnus fossilis - długość ciała do 30 cm, gatunek denny, aktywny nocą, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • płoć Rutilus rutilus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm roślinny i żywy
 • rozpiór Ballerus ballerus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm żywy
 • różanka pospolita Rhodeus sericeus - długość ciała do 11 cm, gatunek ławicowy, pokarm roślinny (fitoplankton), znajduje się pod ochroną
 • sielawa europejska Coregonus albula - długość ciała do 30 cm, gatunek ławicowy, pokarm żywy
 • śliz pospolity Barbatula barbatula - długość ciała do 20 cm, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • sumik karłowaty (amerykański) Ameiurus nebulosus - długość ciała do 30 cm, pokarm żywy
 • trawianka Perccottus glenii - długość do 25 cm, w Polsce obcy gatunek inwazyjny, którego po wyłowieniu nie należy wypuszczać na wolność, pokarm żywy
 • ukleja pospolita Alburnus alburnus - długość ciała do 20 cm, gatunek stadny, pokarm żywy
 • wzdręga (krasnopiórka) Scardinius erythrophthalmus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm roślinny, wymiar ochronny 15 cm

Wykaz pozostałych zwierząt wodnych:

Ślimaki:

 • błotniarka jajowata Radix balthica
 • błotniarka stawowa Lymnaea stagnalis
 • błotniarka uszata Radix auricularia
 • rozdepka rzeczna Theodoxus fluviatilis
 • rozdętka zaostrzona Physella acut
 • zagrzebka pospolita Bithynia tentaculata
 • zatoczek białawy Gyraulus albus
 • zatoczek lśniący Segmentina nitida
 • zatoczek rogowy Planorbarius corneus
 • żyworódka pospolita Viviparus contectus

Raki:

 • rak szlachetny Astacus astacus – częściowo chroniony w Polsce

Małże:

 • racicznica zmienna Dreissena polymorpha
 • skójka malarska Unio pictorum
 • szczeżuja pospolita Anodonta anatina

Wykaz roślin:

 • grążel żółty Nuphar lutea (częściowo chroniony w Polsce)
 • kotewka orzech wodny Trapa natans L.
 • moczarka delikatna Elodea nuttallii
 • moczarka kanadyjska Elodea canadensis
 • nurzaniec śrubowy Vallisneria spiralis L.
 • okrężnica bagienna Hottonia palustris L
 • osoka aloesowata Stratiotes aloides L.
 • pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris L.
 • ponikło błotne Eleocharis palustris
 • ponikło igłowe Eleocharis acicularis
 • ramienica krucha Chara globularis
 • rdestnica grzebienista Stuckenia pectinata L.
 • rdestnica kędzierzawa Potamogeton crispus L.
 • rdestnica pływająca Potamogeton natans
 • rdestnica połyskująca Potamogeton lucens L.
 • rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus L.
 • rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum L.
 • rogatek sztywny Ceratophyllum demersum L.
 • rzęsa drobna Lemna minor L.
 • rzęsa garbata Lemna gibba L.
 • rzęsa purpurowa Lemna turionifera L.
 • rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca L.
 • rzęśl długoszyjkowa Callitriche cophocarpa
 • salwinia pływająca Salvinia natans (gatunek chroniony w Polsce)
 • strzałka wodna Sagittaria sagittifolia L.
 • wgłębka wodna Riccia fluitans
 • włosienicznik wodny Ranunculus aquatilis L. (gatunek chroniony w Polsce)
 • wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum
 • wywłócznik okółkowy Myriophyllum verticillatum L.
 • żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae L.

Aranżacja akwarium:

Akwarium tego typu wymaga podłoża piaszczystego w połączeniu z podłożem żwirowym, drobnoziarnistym. Niezbędne są rośliny, w tym także rośliny pływające. Elementy dekoracyjne powinny stanowić pojedyncze kamienie, gałęzie lub korzeń.