Domowe Akwarium Pl

Europejskie akwarium zimnowodne odwzorowujące wody płynące

Biotop Europy

4. Europejskie akwarium zimnowodne odwzorowujące wody płynące

Wykaz ryb:

 • bass słoneczny (słonecznica pstra) Lepomis gibbosus - długość ciała do 30 cm, w Polsce gatunek obcy, pokarm roślinny i żywy
 • brzanka karpacka Barbus waleckii - długość ciała do 30 cm, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • ciosa Pelecus cultratus - długość ciała zazwyczaj 30 cm, pokarm roślinny i żywy, znajduje się pod ochroną
 • czebaczek amurski (kiełb amurski) Pseudorasbora parva - długość do 11 cm, w Polsce obcy gatunek inwazyjny, którego po wyłowieniu nie należy wypuszczać na wolność, pokarm żywy
 • głowacz białopłetwy (pospolity) Cottus gobio - długość ciała do 15 cm, drapieżnik, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus - długość ciała do 15 cm, drapieżnik, gatunek denny, pokarm żywy i roślinny, znajduje się pod ochroną
 • jazgarz Gymnocephalus cernua - długość ciała do 20 cm, gatunek denny i stadny, pokarm żywy
 • jelec pospolity Leuciscus leuciscus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm żywy
 • karaś srebrzysty Carassius gibelio - długość ciała do 30 cm, pokarm żywy i roślinny
 • kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus - długość ciała do 13 cm, gatunek ławicowy, denny, pokarm żywy i roślinny, znajduje się pod ochroną
 • kiełb kesslera Romanogobio kesslerii - długość ciała do 15 cm, pokarm żywy, roślinny, znajduje się pod ochroną
 • kiełb pospolity Gobio gobio - długość ciała do 14 cm, , gatunek stadny, pokarm żywy i roślinny
 • koza dunajska Cobitis elongatoides - długość ciała do 13 cm
 • koza pospolita Cobitis taenia - długość ciała do 12 cm, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • koza złotawa Sabanejewia aurata - w zależności od podgatunku długość ciała 7-14 cm, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • krąp Blicca bjoerkna - długość ciała do 30 cm, pokarm żywy i roślinny
 • lipień pospolity Thymallus thymallus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm żywy, okres ochronny marzec-maj, wymiar ochronny 30 cm
 • muławka wschodnioamerykańska Umbra pygmaea - długość ciała do 15 cm, pokarm żywy
 • piekielnica (bystrzanka) Alburnoides bipunctatus - długość ciała do 15 cm, pokarm żywy i roślinny, znajduje się pod ochroną
 • płoć Rutilus rutilus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm roślinny i żywy
 • pstrąg źródlany Salvelinus fontinalis - długość ciała około 30 cm, pokarm żywy
 • rozpiór Ballerus ballerus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm żywy
 • różanka pospolita Rhodeus sericeus - długość ciała do 11 cm, gatunek ławicowy, pokarm roślinny (fitoplankton), znajduje się pod ochroną
 • sapa (klepiec) Ballerus sapa - długość ciała do 30 cm, gatunek denny, ławicowy, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • słonecznica pospolita Leucaspius delineatus - długość ciała do 10 cm, gatunek ławicowy, pokarm roślinny i żywy
 • strzebla błotna Rhynchocypris percnurus - długość ciała do 18 cm, gatunek ławicowy, denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochronną
 • strzebla potokowa Phoxinus phoxinus - długość ciała do 15 cm, gatunek stadny, pokarm żywy i roślinny
 • śliz pospolity Barbatula barbatula - długość ciała do 20 cm, gatunek denny, pokarm żywy, znajduje się pod ochroną
 • świnka pospolita Chondrostoma nasus - długość ciała około 30 cm, gatunek stadny, pokarm roślinny i żywy, okres ochronny od stycznia do maja, wymiar ochronny 25 cm
 • ukleja pospolita Alburnus alburnus - długość ciała do 20 cm, gatunek stadny, pokarm żywy
 • wzdręga (krasnopiórka) Scardinius erythrophthalmus - długość ciała do 30 cm, gatunek stadny, pokarm roślinny, wymiar ochronny 15 cm

Wykaz pozostałych zwierząt wodnych:

Ślimaki:

 • błotniarka jajowata Radix balthica
 • błotniarka uszata Radix auricularia
 • przytulik strumieniowy Ancylus fluviatilis
 • rozdepka rzeczna Theodoxus fluviatilis
 • rozdętka zaostrzona Physella acut
 • zagrzebka pospolita Bithynia tentaculata
 • zatoczek rogowy Planorbarius corneus
 • żyworódka rzeczna Viviparus viviparus L.

Raki:

 • rak błotny Astacus (Pontastacus) leptodactylus – częściowo chroniony w Polsce
 • rak pręgowaty Orconectes limosus – gatunek inwazyjny w Polsce
 • rak strumieniow Austropotamobius torrentium
 • rak szlachetny Astacus astacus – częściowo chroniony w Polsce

Małże:

 • Corbicula fluminalis – gatunek inwazyjny
 • gałeczka żeberkowana Sphaerium solidum
 • groszówka rzeczna Pisidium amnicum
 • skójka malarska Unio pictorum
 • szczeżuja pospolita Anodonta anatina

Wykaz roślin:

 • grążel żółty Nuphar lutea (częściowo chroniony w Polsce)
 • kotewka orzech wodny Trapa natans L.
 • moczarka delikatna Elodea nuttallii
 • moczarka kanadyjska Elodea canadensis
 • przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga L.
 • rdestnica grzebienista Stuckenia pectinata L.
 • rdestnica nawodna Potamogeton nodosus P.
 • rdestnica pływająca Potamogeton natans
 • rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus L.
 • rogatek sztywny Ceratophyllum demersum L.
 • rzęsa drobna Lemna minor L.
 • rzęsa purpurowa Lemna turionifera L.
 • rzęśl długoszyjkowa Callitriche cophocarpa
 • włosienicznik wodny Ranunculus aquatilis L. (gatunek chroniony w Polsce)
 • wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum
 • żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae L.

Aranżacja akwarium:

Akwarium tego typu wymaga podłoża piaszczystego lub żwirowego (drobnoziarnistego). Elementy dekoracyjne powinny stanowić kamienie tzw. okrąglaki o różnej wielkości, gałęzie lub grubsze konary, pojedyncze rośliny i wysuszone liście buku lub dębu porozkładane na dnie.