Domowe Akwarium Pl

Starorzecza

Biotopy Ameryki Południowej

7. Starorzecza

Starorzecza
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2015/entries - Svetlana Kirillova, Russia

Minimalna wielkość zbiornika – 60 l, zależy od obsady, dłuższy niż wyższy

Opis biotopu:

  • kolor wody zielonkawy;
  • woda przezroczysta;
  • podłoże: dowolne (preferowany piasek, drobny żwirek);
  • duża ilość roślin: gęste skupiska, trawniczki, mchy porastające korzenie oraz kamienie, roślinność wodna;
  • otwarte przestrzenie;
  • możliwa dekoracja w postaci gałęzi czy korzeni, jednak nie powinna ona dominować;
  • przepływ wody minimalny;
  • natlenienie wody: 0,05-3,0 mg/l;
  • oświetlenie rozproszone, umiarkowane do silnego;

Gatunki ryb:

Wszystkie gatunki lubiące ciepłe wody i mogące przetrwać w warunkach o niewielkiej ilości tlenu, np.: kiryski, zbrojniki.

Gatunki roślin:

Wszystkie gatunki roślin, które pochodzą z Ameryki Południowej.